Autisamen

Samen autisme, vriendschappen in plaats van isolement!

Welkom op onze website!

In april 2014 zijn wij, zes moeders, gestart met Autisamen. Het idee is gekomen door onze kinderen. We hebben allen kinderen met de diagnose autisme spectrum stoornis. Onze kinderen zitten op speciaal onderwijs, de Leo Kannerschool in Oegstgeest. Dit is een cluster 4 basisschool, gericht op kinderen met autisme.

Ons doel is om kinderen met autisme, hun ouders, broertjes en zusjes in contact met elkaar te brengen en zo te ondersteunen bij hun sociale omgang, maar vooral plezier te laten beleven aan dit contact. Onze uitvalsbasis is Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Teylingen en omgeving.

We willen uitdrukkelijk aangeven dat wij geen organisatie zijn die zich richt op begeleiding of behandeling. We zetten onze ervaringsdeskundigheid in om activiteiten voor de kinderen auti-proof te maken. We vragen daarom altijd van ouders dat zij zorgen voor de begeleiding van hun kinderen bij de activiteiten. Verder organiseren we de activiteiten uit eigen middelen en vragen we een kleine bijdrage bij de sport- en spelmiddagen. Onder het tabblad "Over ons" hebben we uitgelegd wat we auti-proof vinden en hoe we dit hebben toegepast in ons activiteitenaanbod.

Wil je graag meer weten over wat we doen, bekijk dan onze activiteiten agenda met de planning voor 2016 en meer informatie op deze website. Wil je graag deelnemen aan een activiteit, neem dan contact met ons op door naar autisamen@gmail.com te mailen en je interesse kenbaar te maken. Je wordt dan op de mailinglijst gezet en krijgt via de mail de uitnodigingen. Bekijk ook eens de facebookpagina, hierop worden de uitnodigingen en informatie over de activiteiten geplaatst.

Graag tot ziens !

Mirelle, Nienke, Miranda, Mirjam, Miranda en Tine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kunnen foto's of filmopnames worden gemaakt tijdens onze activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan hierop te zien zijn.  Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Indien u bezwaar heeft tegen het maken van beeldmateriaal kunt u dit voorafgaande aan de activiteit kenbaar maken via autisamen@gmail.com

 

Disclaimer 

Informatie op deze site

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Autisamen er naar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment, waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Autisamen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autisamen  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.